Een autarkisch en duurzaam clubgebouw voor de Watersport vereniging IJburg aan de kop van de haven (Kavel 42c) van het Haveneiland op IJburg, Amsterdam. Voetprint: 230m2 bvo: 373m2


Bouwteam met: Stichting Nautark: Rob Horseling ; Ontwikkelaar Consortia IJburg: Hugo Sanders ; Installatieontwerp: Arno Pronk Tu/e ; Aannemer: Bouwbedrijf van Deelen ; Constructief ontwerp: Van Roekel ; Installaties: De Groot installatiegroep


Berekening/simulatie Windscherm: Bert Blocken TU/e


Op sculpturale wijze worden twee herkenbare volumes, een open geëxtrudeerd ovaal en een gesloten kubus-achtige vorm in elkaar geschoven. Het ovaal wordt schuin afgesneden richting zon en wind. Hoog naar de sluis en laag naar de binnenhaven.

-Het ovaal, open, met de gebruiks-functies als entree, havenmeesters kantoor en sanitaire voorzieningen op de begane grond en de clubruimte en keuken op de verdieping.

-De doos, vanuit het toegerekend gebruik ook meer gesloten. Het dak van de doos geeft ruimte aan een terras met uitzicht over de haven.

-Het dak van pv- en ww panelen is bijzonder. De installaties voor de opwekking van duurzame energie worden hierin geïntegreerd.


De overheersende windrichting is Zuidwest, Pv en ww panelen staan bij voorkeur richting zuiden. Een uitsnede in het vlak, naar een wind-wand met daarin opgenomen windturbines, zorgt voor voldoende windgeleiding en buffer voor installatie op over/onderdruk.

De ruime overstekken, laag aan de zonzijde, beschermen het pand tegen de hoog invallende zon en zo tegen opwarming op momenten dat dit ongewenst is. Met een compact ontwerp (ovaal), met ruimten verdeeld in energiezones, georiënteerd op de zon en goede isolatie is de warmtevraag gering. Er is weinig energie nodig om het gebouw te verwarmen. In de zomer garanderen passieve strategieën in het ontwerp, hoge isolatiewaarden van de buitenwanden, de dak-overstekken en nachtventilatie voor een comfortabel binnenklimaat. De alom aanwezige techniek en de energiebuffers ten behoeve van de autarkie zijn geïntegreerd en de windwand is een innovatie.

Het gebouw is ontworpen met gebruik van duurzame materialen, deels hergebruikt. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een eventuele demontage en scheiding in fracties. Het ovaal wordt vooral

houtachtig gematerialiseerd. Aan de buitenzijde herkenbaar door de kolommen van hergebruikte meerpalen, deels ingevuld met twee-/driedubbel glas en deels met panelen van gemodificeerd hout. Aan de binnenzijde met massief houten dragende wanden en vloeren.

Het meeste materiaal blijft zichtbaar en schilderwerk is tot een minimum beperkt. De doos is van geprefabriceerd beton met gemodificeerd houten deuren, op het dak bamboecomposiet terrasdelen.

‘De Nautark’

et_cetera.html