Het woonhuis is verbonden met een oud bakhuis in vakwerkstijl en ligt naast een oude

vakwerk boerderij, een rijksmonument.

Het ontwerp vroeg om de nodige omzichtigheid.

De envelop van het hoofdgebouw is ontleend aan de woonhuizen zoals die veelal in

Zuidlimburg te vinden zijn maar met een hedendaagse detaillering.

Er is gekozen voor een hybride benadering door het toepassen van klassieke materialen zoals veldbrandsteen en eikenhouten kozijnen op eigentijdse wijze toegepast. Uitgangspunt bij het ontwerpen was het bereiken van buitengewone energiezuinigheid

uitsluitend door middel van passieve maatregelen (het voorkomen van energieverlies).

Dankzij houtskeletbouw zijn de wanden, voorzien van 200 mm isolatie, relatief dun.

Er wordt een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2 en RV sensoren toegepast.

Het programma vroeg om 200m2 woonoppervlakte op een bescheiden grondstuk.

Hoewel de toegelaten bouwhoogte voldoende was, is er in verband met de naastliggende

bebouwing gekozen voor het gedeeltelijk ingraven van het hoofdvolume, hierdoor

ontstaat een split-level woning die inventief gebruik maakt van het aanwezige verval van

de kavel.

 

‘Oud & Nieuwbouw in Noorbeek’

et_cetera.html