Mooie en sprekende ontwerpen op maat gemaakt.     We hebben de overtuiging dat mooie ontwerpen langer meegaan en daardoor duurzamer zijn. We vinden het belangrijk dat elk ontwerp zijn eigen plek inneemt in het geheel en dat gebruikers zich kunnen identificeren met het gebouw. We combineren hierin onze kennis en ervaring van architectuur, omgevings- en productontwerp. Elke opdracht is bijzonder en zo gaan we er ook mee
om.


Duurzaam bouwen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid naar de omgeving en propageren het gebruik van duurzame materialen en technieken. Door de toename van het aanbod van duurzame technieken worden de mogelijkheden vergroot om tot een op het gebouw afgestemd pakket een voorzieningen te komen. We maken de Epc berekeningen/ het energetisch ontwerp zelf omdat we vinden dat de energiehuishouding een integraal onderdeel is van het ontwerp. Egeon Architecten heeft ruime ervaring in de toepassing van zonnepanelen, windmolens en warmtepompen gecombineerd met lage temperatuurverwarming. We hebben plezier in het ontwerpen van verantwoorde bouwdeelaansluitingen.

 

Levensloop bestendig. Een gebouw hoeft niet af te zijn. Het is een dynamisch proces van verandering en aanpassing in de tijd. Het gebruik kan veranderen, gebruikers veranderen en hun eisen en wensen. Architectuur moet ruimte geven aan dergelijke processen, zij moet hierop anticiperen. Praktisch gezien betekent het dat de mogelijkheid van verandering in het ontwerp besloten zit. Zo kan een gebouw een bewaarplaats van gebeurtenissen worden, meer dan een toevallig onderkomen.

 

Liefde voor techniek. De optimistische kijk op de toekomst gaat samen met een historisch bewustzijn, innovatieve technieken worden gecombineerd met ambachtelijke methoden. We kunnen zelf veel maken en houden van bouwen. Sommige zaken zoeken we 1:1 uit om zeker van onze oplossingen te zijn. We houden de samenwerkende partijen scherp door verder te vragen en bij voorkeur begeleiden we de bouw tijdens de uitvoering om er voor te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd wordt. We zorgen ervoor dat bijzondere details niet alleen op papier blijven bestaan.

    

Zuinig met beschikbare middelen.                               Het ontwerp van een woning is altijd het product van omstandigheden: De wensen van de opdrachtgever, de stedenbouwkundige eisen, de financiële mogelijkheden, het wettelijk kader, de stand van de techniek en natuurlijk tijdsgeest. Het is een kunst en een uitdaging deze te verbinden tot een samenhangend geheel. Dat vraagt ontwerpinzet en engagement!


Egeon is aangesloten bij de Bond van Nederlandse architecten (BNA)

 

‘We willen mooie ontwerpen maken, milieubewust, levensloop bestendig, aanpasbaar en natuurlijk de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten’

et_cetera.html